​Battery Connectors
U229 Connector - U329 Connector - U283 Connector - U283/FT Connector - BB-2590/U Battery Male Connector (Square) - BB-2590/U Battery Male Connector (Round) - BB-2590/U Battery Female Connector
​BB-2590/U,BB-590/U,BB- 390B/U,BB-490/U,BA-5 590/U,BA-5390/U,BA- 3590/U Battery
​U-183/U, U-283/U - U-229/U, U329/U - SC-C-179495 connector - CONN-BB2590-MP male